• Giải pháp wifi công cộng, doanh nghiệp lớn, khách sạn, trường học
  GIẢI PHÁP WIFI CÔNG CỘNG

  - Khả năng mở rộng, đáng tin cậy, hiệu suất cao Wifi

  - High-Performance Routing và bảo mật nâng cao

  - Nâng cao mạng chuyển mạch

  - Scalable điện thoại Doanh nghiệp

  - Quản lý Video Surveillance Thống Nhất

  - Máy-to-Machine Control & Tự động hóa

  Xem thêm
 1